หน้าแรก > Investment > การลงทุนคืออะไร และทำไมต้องลงทุน??

การลงทุนคืออะไร และทำไมต้องลงทุน??

Image

         “การลงทุน” คือ การที่เราใช้จ่ายเงินสดรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า หรืออาจกล่าวได้ว่า

         “การลงทุน” หมายถึง การออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน การตัดสินใจนำเงินออมมาลงทุน เราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน

         ในตลาดการเงินปัจจุบัน มีทางเลือกสำหรับการลงทุนให้เราเลือกมากมายทั้ง สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets) ประเภทพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุนกองทุนรวมประเภทต่างๆ หรือ สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assets) เช่น ทองคำ ที่ดิน อาคาร เพชรนิลจินดา เครื่องประดับ การมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ที่จะลงทุนจึงมีความสำคัญต่อเรามาก

กองทุนรวมคืออะไร??

         กองทุนรวม คือ ระบบการลงทุนที่นำเงินของผู้ลงทุนหลาย ๆ รายมาลงขันจัดตั้งเป็นกองทุนในรูปนิติบุคคล และจ้างผู้เชี่ยวชาญการลงทุนมาเป็นผู้จัดการกองทุน เพื่อให้เงินลงทุนมีความงอกเงย นำผลตอบแทนมาแบ่งเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานแสดงสัดส่วนการลงทุนของตนที่มีอยู่ในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นกองทุนรวมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ กองทุนเปิดและกองทุนปิด

         1.กองทุนเปิด (Open Ended Mutual Funds) คือกองทุนรวมทั่วไปที่สามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งราคาซื้อขายจะถูกระบุไว้โดยบริษัทจัดการกองทุน

         2.กองทุนปิด (Closed End Mutual Funds) คือกองทุนรวมที่กำหนดวันซื้อขายแน่นอน โดยระบุวันครบอายุของกองทุนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการซื้อกองทุนปิดสามารถทำได้ในช่วงที่ทางบริษัทจัดการกองทุนเปิดให้ซื้อเท่านั้น ท่านนักลงทุนจะได้รับการไถ่ถอนเงินลงทุนเมื่อถึงวันครบอายุกองทุน กองทุนปิดที่ลงทุนในตราสารทุนส่วนใหญ่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ลงทุน

นอกจากนี้ยังมีกองทุนอีกรูปแบบหนึ่งคือ กองทุนที่เปิดซื้อขายเป็นครั้งคราว (Interval Funds) ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดให้ท่านนักลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

*** สำหรับการลงทุนแบบกองทุนรวม ผมจะนำมาเสนอเพิ่มเติมในบทความต่อไปครับ***

ทำไมต้องลงทุน??

Imageการลงทุนอย่างถูกวิธีและมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องจะช่วยให้เรามีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นและสร้างความมั่งคั่งได้รวดเร็วขึ้น การลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนอย่างดียังช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนที่จะได้รับ จึงมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น

         นอกจากนี้ เงินลงทุนยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย เพราะเงินส่วนนี้จะหมุนเวียนไปยังผู้ขาดแคลนเงินทุนหรือผู้ที่ต้องการเงินทุนผ่านตัวกลางทางการเงินหลากหลายรูปแบบในระบบการเงิน ให้ได้นำไปใช้ในการพัฒนาหรือขยายธุรกิจ ทั้งในรูปของเงินให้กู้หรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ธุรกิจต้องการเงินทุนเพื่อการเริ่มธุรกิจ การสร้างโรงงาน การซื้อเครื่องจักร การจ้างแรงงาน การซื้อวัตถุดิบ การขยายการผลิต รวมทั้งการลงทุนในโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการผลิตและการลงทุนเหล่านี้จะก่อทำให้เกิดการจ้างแรงงาน และส่งผลต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจภาคส่วนอื่นๆ การลงทุนจึงเป็นตัวสะท้อนความมั่งคั่งของประเทศที่สำคัญอีกด้วย

ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมในลักษณะนี้จะทำให้เรามีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นไปด้วย

Image

*** ขอบคุณสำหรับข้อมูลการลงทุนจากเว็บไซต์ http://www.tsi-thailand.org และ perfecthealth.igetweb.com ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลดีๆให้เราได้ศึกษากัน ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ดังกล่าวครับ***

Advertisements
หมวดหมู่:Investment
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: